logo familie schutterstichting
 
home geschiedenis Trientje Schutter bestuur

legaten en giften

subsidies aanvragen recent
             

 

Trientje Schutter

Trientje Schutter (28-7-1872) is opgegroeid op een boerderij in Lutjewolde, tussen St. Annen en Thesinge, als jongste in een gezin van 8 kinderen, waarvan er twee vroeg overleden. Zelf heeft ze op éénjarige leeftijd haar vader verloren en op tienjarige leeftijd haar moeder.

boerderij waar trientje opgroeide

Evenals haar oudere zus en vier broers is Trientje nooit getrouwd. De kinderen van het gezin bleven op de boerderij wonen. Haar oudere zus overleed in 1911; met haar vier broers is Trientje in 1934 verhuisd naar een woning aan de Boltweg in Ten Boer. De ouderlijke boerderij met bijbehorend 35 ha land werd verhuurd en in 1950 verkocht aan familie. Als laatst overgeblevene van het gezin beschikte ze over een voor die tijd groot kapitaal. De hervormde kerk in Ten Boer en de begraafplaats St. Annen (waar het familiegraf van het gezin ligt) kregen een deel, maar het overgrote deel ging naar de Gemeentelijke Instelling Maatschappelijke Zorg.
Ze is overleden op 3-10-1961, op 89 jarige leeftijd en wist dus wat het in die tijd betekende om oud te worden. Haar laatste wilsbeschikking dateert van 11-9-1961, zo’n drie weken vóór haar overlijden.

graf Trientje Schutter
Trientje heeft in haar twee testamenten haar legaat achtergelaten aan de Gemeentelijke Instelling Maatschappelijke Zorg Ten Boer. Haar broer Jacob, die als laatste van haar broers overleed in 1959, heeft waarschijnlijk bijgedragen aan het formuleren van de bestemming van het familielegaat. In het tweede testament laat Trientje voor die tijd vorstelijke beloningen achter voor degenen, die haar in haar laatste jaren en bij haar ziekbed hebben geholpen: 5000 gulden “....omdat genoemde personen mij tijdens mijn ziekbed zorgvuldig en met toewijding hebben verpleegd en verzorgd.”

Familieleden worden ook bedacht, en het overgrote deel gaat naar Maatschappelijke Zorg. Ook de hervormde kerk Ten Boer en de begraafplaats St. Annen krijgen hun deel. Ze wil dat de graven van haar ouders, broers en zussen en van haarzelf goed onderhouden worden van het legaat (“Onderhouden en zo nodig schilderen”). Het gaat om de nummers 58 t/m 64.
Kleren, lijflinnen, schoeisel en beddegoed mogen niet publiekelijk verkocht worden, maar worden geschonken aan Maatschappelijke Zorg voor bewoners van het bejaardenhuis Fivelhörn. Ze weet of vermoedt, dat haar kleding daar goed gebruikt kan worden. De overige inboedel wordt tot in detail geïnventariseerd en later geveild; aan theekannen en porcelein hebben ze op Fivelhörn geen behoefte, zal ze gedacht hebben.

Tot op heden zijn geen foto’s van Trientje of andere gezinsleden gevonden. Een foto van de boerderij (hierboven afgebeeld) is te vinden in het Boerderijenboek Gemeente Ten Boer en Overschild (W. Pastoor) op pagina 383.