logo familie schutterstichting
 
home geschiedenis Trientje Schutter bestuur

legaten en giften

subsidies recent aanvragen
             


Subsidies in de loop der jaren.

Vanaf de oprichting in 1963 tot 2017 heeft de Familie Schutterstichting 284.000 gulden en 43.867,66 euro aan subsidies verstrekt. Van het beginkapitaal van 106.984,26 gulden was aan het begin van 2017 nog 81.701,36 euro over.

De eerste aanvraag welke ook onmiddellijk gehonoreerd werd betrof een tafelbiljart voor Fivelhörn (het toenmalige bejaardenhuis aan de Rijksweg even buiten Ten Boer).
Een tweede aanvraag betrof een bijdrage voor de oprichting van een bibliotheek voor Ten Boer (1500 gulden). Immers, ouden van dagen (zoals ze in die tijd genoemd werden) zouden hier wel eens veel gebruik van willen maken. Beide aanvragen stammen uit 1964.

Wat later werden voor 250 gulden ontspanningsmaterialen voor de sociëteit Bejaarden en Gehandicapten aangeschaft, waaronder 2 sjoelbakken, 7 stel kaarten, 10 schriften met ballpointen en een centenbakje.

Zo rond 1971 begint het subsidiëren pas echt te lopen; daarvoor waren het incidentele aanvragen. Tot dan toe was men gericht op een heel ander doel: het realiseren van woningen voor bejaarden.

In 1971 komen ook de eerste  aanvragen voor busreizen: naar het Concours Hippique te Zuidlaren, hetgeen een groot succes werd (405,60 gulden) en bollen- en koolzaadtochten. Besloten werd tot 500 gulden subsidie per reis te geven. Daar werd met grote regelmaat gebruik van gemaakt. Vanaf  2005 is de stichting gestopt met het subidiëren van de busreizen.

Een veelheid aan organisaties en initiatieven is in de loop der jaren gesubsidieerd; velen daarvan met relatief bescheiden bijdragen van 100 tot 500 euro. Zonder dergelijke bijdragen zouden de initiatieven moeilijker of niet te realiseren zijn geweest. Het ging vaak om speciale activiteiten van koren, muziekverenigingen, verenigingen voor Dorpsbelangen, toneelverenigingen, maar ook om sociaal/culturele activiteiten speciaal voor jongeren, kinderen en zelfs peuters. Met enige regelmaat kwamen aanvragen voor activiteiten van Wooncentrum Bloemhof terug. Er werd bijvoorbeeld een substantiële subsidie verschaft voor aanschaf van een flexibel podium.

De meest forse subsidie kreeg Hospice De Schutse in Appingedam voor een (deel van) de keukeninrichting. Het Hospice ontvangt en verzorgt met veel zorg in een bijna huiselijke sfeer mensen in hun allerlaatste levensfase. Soms kan ook familie er onderdak krijgen. Ook inwoners van gemeente Ten Boer kunnen van deze voorziening gebruik maken. De aanvraag van deze instelling leek het bestuur van de Schutterstichting heel precies in het doel te passen dat Trientje met haar legaat voor ogen had.