logo familie schutterstichting
 
home geschiedenis Trientje Schutter bestuur

legaten en giften

subsidies recent aanvragen
             

 

Recente financiële ondersteuningen

Door de corona pandemie, die in 2020 ook in Nederland toesloeg, werd er logischer wijze niets meer georganiseerd. Dat kon of mocht eenvoudig niet. Er kwamen dan ook vrijwel geen verzoeken tot ondersteuning bij de stichting binnen. Slechts een tweetal aanvragen werden in de periode van 2020 tot op heden, november 2022, gehonoreerd. Zo konden wij De Rijdende Popschool uit Garmerwolde blij maken met een bedrag van €1500,- en de Kloostergemeente van Ten Boer ondersteunen met een bedrag van € 3.000 voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie. Het corona virus is weliswaar nog steeds onder ons maar we zien gelukkig ook dat er weer meer activiteiten ontplooid worden. Daar zijn wij als stichting heel erg blij mee en we verwachten dan ook dat er weer nieuwe aanvragen bij ons zullen binnenkomen.

 

Eerder gegeven financiële ondersteuningen

Toneelvereniging WWK uit Thesinge heeft een bedrag van 250,00 ontvangen om hun jubileum extra feestelijk te vieren.

Dorpsbelangen Ten Boer heeft een bedrag van 250,00 ontvangen voor de kosten van de kerstavond.

Op 20 juni 2018 heeft de Stichting een garantstelling van 250 euro toegekend aan Stichting Kinderspeelweek Ten Post voor het organiseren van de laatste speeldag rondom het thema Hippietijdperk en de Flowerpower beweging. De FS heeft waardering voor het vele werk dat elk jaar door veel vrijwilligers wordt verzet voor het slagen van de kinderspeelweek; de waardering geldt ook voor het deels culturele karakter van de week en de deelname van zoveel kinderen (50-70).

Toegekende subsidies maart 2018:

Garantstelling van 800,- euro aan de Cultuur-Historische Vereniging Ten Boer, voor uitgifte en gratis beschikbaar stellen aan scholen van het dagboek van Wilte Evenhuis.  Wilte beschrijft, als 20-jarige en ondergedoken Woltersummer,  gebeurtenissen en ervaringen in en rond Woltersum vanaf september 1944 tot de bevrijding. De basisscholen in de gemeente  hebben positief gereageerd op het initiatief en aanbod van de CHVTB en gaan het boekje gebruiken in lessen van de hoogste groep (groepen) over WO2.

Garantstelling  van 300,- euro aan fotoclub Objectief Ten Boer, voor het organiseren van een foto-expositie op Koningsdag en een expositie-evenement in het najaar 2018 in verband met het afscheid van gemeente Ten Boer als zelfstandige gemeente.

Een subsidie van 1000,- euro van de Rijdende Popschool voor het geven van muzieklessen in de gemeente Ten Boer. De Popschool verzorgt tegen lage kosten muzieklessen in Ten Post, Garmerwolde, Sint Annen en Ten Boer . De subsidie is o.a. bedoeld om instrumenten te kunnen aanschaffen voor deze lessen en daar bij georganiseerde presentaties.

Een subsidie van 5000,- euro aan Stichting Dorpshuis Garmerwolde voor de aanschaf van een audio/video installatie voor het te renoveren Dorpshuis. De Familie Schutterstichting vindt een goed functionerend dorpshuis van groot belang voor een dorpsgemeenschap.

Een kleine selectie van meer dan 40 subsidies die de afgelopen 10 jaar werden verstrekt:

Een aantal speciale concerten van meerdere zangkoren uit de gemeente ontvingen subsidie, waardoor de entree laag en dus gemakkelijk toegankelijk bleef.

Een aantal speelvoorzieningen voor kinderen bij scholen in Woltersum, Thesinge, Ten Boer en Ten Post werden mede gefinancierd. Daarnaast werden ook Verenigingen voor Dorpsbelangen financiëel ondersteund voor het verwezenlijken van speelvoorzieningen in een wijk.

Met enige regelmaat wordt subsidie aangevraagd voor voorzieningen ten behoeve van sociale en/of culturele projecten. De grotere voorzieningen kunnen zelden door de stichting volledig gefinancierd worden, maar een aantal malen is hiervoor een flinke bijdrage geleverd, zols voor een toiletvoorziening bij de kerk in Garmerwolde (1000 euro); voor de noodzakelijke vernieuwing van het Dorpshuis in Woltersum (5000 euro); het dorpshuis Ten Post kreeg subsidie voor een nieuw en breed inzetbaar podium.

Activiteiten en speciale voorzieningen voor ouderen passen vaak heel goed in de intentie van het legaat. Subsidie werd verstrekt voor een Zonnebloem bootreis. Een grote bijdrage werd geleverd voor de realisatie van het Hospice in Appingedam, een locatie voor terminale zorg (10.000 euro) ; het Trefpunt Thesinge kreeg subsidie  voor een geluidsvoorziening voor slechthorenden (1500 euro).

In de periode van 2006 tot 2017 heeft de Schutterstichting voor 31.494,27 euro activiteiten en voorzieningen in een aantal dorpen van de gemeente Ten Boer financieel ondersteund. Soms waren dat substantiële bedragen, vaak ook bedragen van meer symbolische aard. Grotere (landelijke) subsidiegevers lijken makkelijker subsidies te verstrekken wanneer plaatselijke subsidiegevers een activiteit of voorziening mede willen ondersteunen; het signaal is dan vermoedelijk dat zo’n initiatief vanuit de samenleving ondersteund wordt.