logo familie schutterstichting
 
home geschiedenis Trientje Schutter bestuur

legaten en giften

subsidies recent aanvragen
             


Legaten en giften om de Familie Schutterstichting te steunen.

Gedurende een groot aantal jaren heeft de stichting het sociale en culturele leven in de dorpen van de gemeente Ten Boer ondersteund en gestimuleerd. Lag de doelgroep oorspronkelijk vooral bij de oudere inwoners, steeds meer drong het besef door, dat activiteiten en voorzieningen waar een heel dorp profijt van heeft, de leefbaarheid voor ouderen sterk kan vergroten.  De doelstelling is dus in de loop der jaren verbreed.

Jarenlang werden de subsidies betaald van de financiële opbrengsten uit het legaat. Zodoende kon het legaat in stand blijven. Dit uitgangspunt bleek de laatste 15 jaar niet meer haalbaar en is in 2017 ook officieel uit de statuten geschrapt. Dit geeft de stichting de mogelijkheid om, waar nodig en zinvol, eens een  forse bijdrage te leveren aan belangrijke initiatieven op sociaal en cultureel vlak in de gemeente (zie bijvoorbeeld onder Recent ).

Dit betekent wel, dat het kapitaal van de stichting al een tijd slinkt. In een aantal gevallen zou de stichting graag een ruimere garantstelling willen geven, maar besluit het bestuur om zuinig om te springen met het kapitaal. We willen immers, dat de stichting nog jaren bijdraagt aan de leefbaarheid van de dorpen in onze directe omgeving.

De stichting kan in haar doelen gesteund worden met legaten en giften.