logo familie schutterstichting
 
home geschiedenis Trientje Schutter bestuur

legaten en giften

subsidies recent aanvragen
             

 

De Familie Schutterstichting is opgericht vanwege het legaat dat Trientje Schutter aan de gemeente Ten Boer naliet met als doel:

".....  uit de inkomsten van haar vermogen steun en verzorging te verlenen aan de ouden van dagen uit de gemeente Ten Boer, in welke zin dan ook"

In de loop der jaren is dit doel ruimer geformuleerd: sociaal-culturele activiteiten die de leefbaarheid in de dorpen binnen de gemeente Ten Boer vergroten (dus ook de leefbaarheid van ouderen) komen ook in aanmerking een aanvraag te doen bij de stichting.

Het subsidiebeleid van de Stichting:

De Familie Schutterstichting ondersteunt financieel sociale en culturele activiteiten en voorzieningen in de gemeente Ten Boer, met speciale aandacht voor activiteiten en voorzieningen voor de oudere inwoners.

De subsidies zijn nooit structureel en kunnen dus niet in een jaarbegroting worden opgenomen. Voor activiteiten worden uitsluitend garantstellingen gegeven, welke dus na een activiteit en na financiële verantwoording worden uitbetaald.

Voor aanvragen kan een formulier worden gedownload via deze website, zie aanvragen.

Het stichtingsbestuur beoordeelt de aanvragen. Het bestuur komt onder andere daarvoor vier maal per jaar bijeen. Het bestuur bestaat uit inwoners uit verschillende dorpen van de gemeente. (Zie onder bestuur)