logo familie schutterstichting
 
home geschiedenis Trientje Schutter bestuur

legaten en giften

subsidies recent aanvragen
             

 

De Familie Schutterstichting is opgericht vanwege het legaat dat Trientje Schutter aan de gemeente Ten Boer naliet met als doel:

".....  uit de inkomsten van haar vermogen steun en verzorging te verlenen aan de ouden van dagen uit de gemeente Ten Boer, in welke zin dan ook"

In de loop der jaren is dit doel ruimer geformuleerd: sociaal-culturele activiteiten die de leefbaarheid in de dorpen binnen de voormalige gemeente Ten Boer vergroten (dus ook de leefbaarheid van ouderen) komen ook in aanmerking een aanvraag te doen bij de stichting. 

Jarenlang werden de subsidies verstrekt van de financiële opbrengsten uit het legaat. Zodoende kon het legaat in stand blijven. Dit uitgangspunt bleek de laatste 15 jaar niet meer haalbaar en is in 2017 officieel uit de statuten geschrapt. Dit geeft de stichting de mogelijkheid om, waar nodig en zinvol, ook eens een grotere bijdrage te leveren aan belangrijke initiatieven op sociaal en cultureel vlak, nu bestaat er immers de mogelijkheid ook het startkapitaal aan te spreken. Gevolg is wel dat het startkapitaal in de loop der jaren is verminderd.

Het subsidiebeleid van de Stichting:

De Familie Schutterstichting ondersteunt financieel sociale en culturele activiteiten en voorzieningen in de voormalige gemeente Ten Boer, met speciale aandacht voor activiteiten en voorzieningen voor de oudere inwoners.

De subsidies zijn nooit structureel en kunnen dus niet in een jaarbegroting worden opgenomen. Voor activiteiten worden uitsluitend garantstellingen gegeven, welke dus na een activiteit en na financiële verantwoording worden uitbetaald.

Voor aanvragen kan een formulier worden gedownload via deze website, (Zie onder  aanvragen.)

Het stichtingsbestuur beoordeelt de aanvragen. Het bestuur komt onder andere daarvoor vier maal per jaar bijeen. Het bestuur bestaat uit inwoners uit verschillende dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer. (Zie onder bestuur)